Ilustrační foto

Helpdesk

Naše společnost poskytuje helpdeskové řešení pro firemní sítě, které Vám zajistí možnost okamžitě zadat požadavek na technickou podporu a následně sledovat průběh prací až do jeho vyřešení. Databáze požadavku muže sloužit ke sledování nákladů a jejich minimalizaci.
Více informací